Meny
 

Nå bygges det på Oasen

nybygg

Oasen har i flere år ønsket en mindre utvidelse. Planene ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016. Her kan du lese om hva som skal skje og når det blir ferdig.

Den fargerike «Kongsgården» som ligger foran senteret er revet og blir erstattet med et nybygg i to etasjer. Her blir det parkeringskjeller, samt to etasjer med handel. Nybygget knyttes sammen med eksisterende senter. Når nybygget står klart vil det romme rundt 80 parkeringsplasser i kjelleren, med rullebånd og heis opp til hovedetasjen. Denne etasjen er på ca. 2 750 kvm, mens andre etasje er rundt 2 000 kvm. Det blir butikker i begge disse etasjene.

 

Utvidelseprosjekt på Oasen Storsenter starter mars 2017

 

"I tillegg til innendørs parkering og ekstra handelsareal, vil prosjektet også medføre en betydelig opprydding mot hovedveien, sier senterleder Dag Einar Solberg. Det er i dag et ganske uryddig fasadeinntrykk. Videre kan trafikkbildet inne på området være utfordrende, med en blanding av kjørende kunder, fotgjengere og varelevering på samme sted. Alt dette blir ryddet opp i når nybygget står klart, og vi gleder oss til å kunne ønske kundene inn til «nye Oasen» i 2018, fortsetter Solberg." 

Parkering og trafikkmønster

Byggeområdet vil bli avsperret helt ut til hovedveien, og det vil dermed bli noen færre parkeringsplasser foran senteret under byggingen. Det vil likevel være godt med parkeringsplasser foran senteret mot vest og sør, i tillegg til den store hovedparkeringen mot øst. Det kan også være lurt å parkere på taket ved Puls treningssenter, herfra går det innvendig trapp rett ned til inngangen ved Dolly Dimples. 

Tett nybygg til vinteren

Fra rivningen av «Kongsgården» startet i mars 2017 vil det ta cirka halvannet år før nybygget kan tas i bruk i oktober 2018. Fremdriften blir slik:

 

  • Rivning av «Kongsgården» fra mars til påske 2017
  • Graving, sprenging og betongarbeider fra påske til sommeren
  • Oppføring av nybygg (råbygg) fra august, tett bygg i februar 2018
  • Tekniske fag, fasadearbeider, innredningsarbeider fra januar til sommeren 2018
  • Innredninger for butikker i august og september 2018
  • Åpning av nybygg med parkeringskjeller oktober 2018

Arkitekttegning nybygg Oasen 2017

 

Arkitekttening nybygg fra sør - Oasen

 

"Et byggeprosjekt så tett inntil senteret vil medføre noen utfordringer, men vi skal gjøre alt vi kan for å gi god informasjon og legge til rette for kundene underveis, sier Dag Einar Solberg. Han fortsetter; Vi er svært glade for at vår eier, Olav Thon Eiendomsselskap, satser på Oasen og investerer betydelige midler her. Det gir også ekstra arbeidsplasser lokalt, både til entreprenør og leverandører underveis, og i butikkene når byggingen er ferdig. – Vi er mange på Oasen som gleder oss til å se dette prosjektet ta form, avslutter Solberg."

 

Spørsmål og svar

Hvem har fått tildelt byggekontrakten for prosjektet?

Det er Kruse Smith Entreprenør AS i Haugesund som har totalentreprisen. Med seg har de en rekke lokale samarbeidspartnere: Tøgersen Elektro AS, MT Vest AS, Comfort Karmøy AS, Dagsland Miljø AS, O. Hansen & Sønner AS og Norsk Saneringsservice AS.

Hva skjer med bensinstasjonen?

 Bensinstasjonen vil være i drift som automatstasjon i hele byggeperioden, og det er mulig å fylle drivstoff som normalt med betaling i kortautomat. Selve kiosken og vaskehallen er stengt. Når prosjektet er ferdig høsten 2018, vil bensinstasjonskiosken åpne igjen i nye, flotte lokaler i nybygget. 

Hvilke nye butikker kommer?

 I hovedetasjen på nybygget vil Meny etablere seg med en stor, flott dagligvarebutikk. Våren 2019 flytter XXL til Oasen og vil ta i bruk 2. etasje på nybygget, samt deler av dagenes Meny-lokale i eksisterende senter. Vi kan også love flere butikknyheter på Oasen i løpet av 2018 og 2019, både i nybygget og inne i eksisterende senter. 

Blir det betalt parkering innendørs?

 Nei, det skal fortsatt være gratis å parkere på Oasen. 

Blir det satt av plass til sykkelparkering?

 Ja, det blir satt av godt med plass til sykkelparkering ved inngangene til nybygget.

Blir det mulig å gå innendørs fra dagens senter til nybygget?

Ja, nybygget knyttes sammen med dagens senter. Gangen ved Clas Ohlson og Boots Apotek vil fortsette ut i nybygget, og det vil også være rullebånd, rulletrapper og heiser som knytter etasjene sammen.

Hvor blir inngangen til nybygget?

Det blir to innganger til det nye bygget, en fra nord og en fra sør. I tillegg kommer man opp fra parkeringskjelleren med heis eller rullebånd.

Hvor blir nedkjøringen til parkeringsetasjen?

Nedkjøring til parkeringskjelleren blir fra sørsiden, mellom apoteket og vaskehallen. Her bli også utkjøringen.

 

Har du spørsmål eller innspill?

Send en e-post til post.oasen@olavthon.no så skal vi svare så godt vi kan.

 

 

Relaterte artikler 

XXL flytter fra Raglamy til Oasen - H-nytt 27.04.2017 

https://hnytt.no/2017/04/27/xxl-flytter-raglamyr-oasen/  

 

XXL flytter fra Raglamy, H-avis.no 27.04.2017

https://www.h-avis.no/nyheter/karmoy/haugesund/xxl-flytter-fra-raglamyr/s/5-62-407406

 

 

Nå forsvinner Kongsgården, hnytt.no 08.03.2017 

https://hnytt.no/2017/03/08/na-forsvinner-kongsgarden/

 

Senterlederen glad for å komme i gang, radio102.no 08.03.2017 

http://radio102.no/nyheter/naeringsliv/senterlederen-glad-for-a-komme-i-gang-58508/

 

Neste år kan du gjøre juleshoppingen din i "nye" Oasen Storsenter, hnytt.no 07.03.2017 

https://hnytt.no/2017/03/07/neste-ar-gjore-juleshoppingen-oasen-storsenter/

 

Her får du nye butikker nester år, h-avis.no 07.03.2017 (Abo) 

https://www.h-avis.no/nyheter/naringsliv/handel/her-far-du-nye-butikker-neste-ar/s/5-62-384913

 

Oasen får utvide, Retailmagasinet, 28.07.2016

http://retailmagasinet.no/nyhetsarkiv/oasen-far-utvide

 

Ja til utvidelse av Oasen Storsenter i Karmøy, regjeringen.no 27.06.2016
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ja-til-utvidelse-av-oasen-storsenter-i-karmoy/id2506138/

 

Snart blir Oasen større, h-avis.no, 26.06.2016 (Abo)
https://www.h-avis.no/karmoy/naringsliv/politikk/snart-blir-oasen-storre/s/5-62-280138

 

Støtter utvidelse av Oasen storsenter, hnytt.no 29.02.2016

https://hnytt.no/2016/02/28/stotter-utvidelse-oasen-storsenter/

 

Handelsstanden støtter Oasen-utbygging, h-avis.no 29.02.2016
https://www.h-avis.no/haugesund/karmoy/okonomi/handelsstanden-stotter-oasen-utbygging/s/5-62-225962

 

Havner på statsrådens bord, hnytt.no 5.2.2016
https://hnytt.no/2016/01/05/havner-pa-statradens-bord/

 

– Her må vi bruke skjønn, h-avis.no 04.01.2016 (Abo)
https://www.h-avis.no/karmoy/nyheter/naringsliv/her-ma-vi-bruke-skjonn/s/5-62-203246

 

Fylkesmannen stanser Oasen-utbygging, radioh.no, 28.12.2015
http://radioh.no/fylkesmannen-stanser-oasen-utbygging/

 

Oasen storsenter vil utvide - får ikke lov, NRK 09.10.2015
https://www.nrk.no/rogaland/oasen-storsenter-vil-utvide---far-ikke-lov-1.12594339