Gravearbeider ved Oasen

Karmøy Kommune begynte, i 2023, oppgradering av avløp på Norheim og området rundt Oasen. Dette arbeidet fortsetter gjennom 2024. Les mer om prosjektet her.

Bilde av gravearbeid, oppgravd asfalt, rør og ledninger.
Bilde: Håkon Døsen

Høsten 2023 startet Karmøy Kommune med fornying av avløpsrør for vann og kloakk på Norheim og området rundt Oasen. Arbeidet vil fortsette gjennom 2024.

Hensikten med prosjektet er å etablere nye vannledninger for overvann og kloakk/spillvann. Samtidig økes dimensjonene på rørene, og de legges dypere ned. Dermed forhindres kloakk fra å havne i Karmsundet, og anlegget vil ha bedre kapasitet til å ta unna og lede bort fremtidens økte nedbørsmengder og styrtregn. Det er Vassbakk & Stol AS som er entreprenør og utfører arbeidene på vegne av Karmøy Kommune.

Kommunen og entreprenøren samarbeider tett med oss på Oasen for at arbeidene skal kunne gjennomføres med minst mulig ulemper for senteret og deg som kunde. Blant annet har vi avtalt at ingen av veiene rundt senteret vil bli stengt eller skal ha lysregulering/manuell dirigering. Trafikken i Vormedalsvegen og Austbøvegen vil dermed flyte som normalt gjennom hele prosjektet. Det tas også pause i arbeidene ved senteret i perioden 15. november og ut året, både i 2023 og 2024 – slik at den travleste perioden på året ikke blir berørt.

Underveis i prosjektet vil enkelte innkjøringer bli flyttet midlertidig mens arbeidene foregår akkurat der, men det vil være adkomst til alle innganger og vareleveringer hele perioden. Alle endringer blir godt skiltet.

Framdrift

Prosjektet startet opp høsten 2023. Fra januar og fram til sommeren 2024 vil gravearbeidene foregå langs østsiden av Oasen, altså mellom senteret og Austbøvegen. Det graves ca. 50 – 100 meter om gangen, og dette legges tilbake og asfalteres når man fortsetter på neste strekk. I januar og februar vil det være området foran bensinstasjonen som er berørt, og det etableres midlertidig adkomst til bensinstasjonen. Samtidig flyttes innkjøringen til p-kjelleren litt østover.

Bilde av gravearbeid, oppgravd asfalt, rør og ledninger.
Bilde: Håkon Døsen