Den stadig grønnere Oasen

Tommy og Miralem ser på nye led lampene
I 2020 byttet Oasen Storsenter alle lamper inne på senteret til energisparende ledlamper.

Et miljøvennlig kjøpesenter, i hvilken grad er det mulig? Se hvordan Oasen arbeider for å minimere sitt klimaavtrykk.

Senteret har innført en rekke klima- og miljøtiltak, som alle bidrar til å redusere uheldige miljøkonsekvenser. Ikke minst gjelder det fokuset på avfallshåndtering.

Det er ikke til å komme unna at et kjøpesenter er et sted med fokus på forbruk. Likefullt har vi et sterkt ønske om å ta et ansvar og påvirke driften i en miljømessig retning, forklarer senterleder Dag Einar Solberg.
Senterleder Dag Einar Solberg

Gjenvinner det meste av avfallet

– Med 70 butikker og spisesteder blir det nødvendigvis store mengder avfall på senteret. Hovedmengden er emballasje, mest papp og papir, men også en god del plast. På miljørommet vårt har vi hele 18 ulike sorteringsfraksjoner, og lever etter mantraet om at alt som kan sorteres, skal sorteres – og sendes til gjenvinning, sier Solberg.

Senteret fører månedlig statistikk over avfallshåndteringen, og ligger på det jevne på en sorteringsgrad på ca. 70%. Det betyr at det kun er 30% av avfallet på Oasen som går som restavfall og ikke blir gjenvunnet.

– At vi får til det, er rett og slett fordi butikkene og leietakerne våre er så bevisste på det. De er flinke til å sortere i butikken, noe som gjør det enklere å tømme i riktig avfallskategori på miljørommet. Flere av de større kjedene har også rigget seg for mindre avfall ved å få levert varene sine i gjenbrukbare plastbakker fremfor pappesker.

Også eksterne aktører som jobber på oppdrag for Oasen, for eksempel ved ombygging- og oppussingsprosjekter, forplikter seg også til å følge senterets sortering og avfallshåndtering.

Aktiv strømsparing

Avfall er én ting, men et så stort senter som Oasen bruker nødvendigvis også mye strøm. Det er imidlertid mindre enn tidligere.

– Vi er veldig bevisste på hvordan vi varmer opp og kjøler ned et så stort senter på en mest mulig effektiv måte. I forbindelse med 3500 kvm nytt tak, skiftet vi vår også isolasjonen, noe som sørger for mindre varme om sommeren, samtidig som det er enklere å holde senteret varmt om vinteren, sier Solberg.

De siste årene har senteret også investert flere millioner kroner i mer effektive ventilasjonsanlegg og varmeanlegg.

Tommy og Miralem sorterer
Driftsteamet Tommy og Miralem ved sorteringsstasjonen på senteret.

– Anleggene vi har nå har gode varmepumper, som både varmer og kjøler. Anleggene har også varmegjenvinning, som sørger for at varmen blir brukt om igjen. Driftsavdelingen har også tekniske systemer som overvåker anleggene, og som gjør det mulig å oppdage feil, og korrigere og justere etter behov, forklarer Solberg.

Jakten på energityvene

For å spare strøm har senteret også over tid skiftet det aller meste av belysningen over til led, og all belysning slukkes når senteret stenger for kvelden. For å få best uttelling av dette, har senterleder og vaktmester tatt runder alene på senteret i mørket om natten - i jakten på energityver.

– Vi har sett etter mindre lyskilder som fortsatt står på, maskiner som ikke er slått av, vann som renner, og så videre. Ting man ikke er oppmerksomme på når man slukker og går hjem for dagen. Det har vært nyttige runder, for det har vært en del å hente på å skru av enheter som har stått på unødvendig, forteller Solberg.

Strekke seg videre

Solberg erkjenner imidlertid at senteret på ingen måte er i mål.

– Vi har et godt utgangspunkt, både med tiltakene vi har satt i verk, men kanskje først og fremst gjennom den bevisstheten dette har gitt alle som jobber her. Vi ønsker å bli enda bedre, og kommer til å fokusere aktivt på dette i tiden fremover, forteller Solberg.

Sentralt har Olav Thon-gruppen egen ENØK-avdeling som arbeider med rådgivning rundt energiøkonomisering inn mot sentrene.

– Thon har også et tett samarbeid med Enova, og har til enhver tid ulike prosjekter gående, med støtte fra dem. Det gir gode løsninger, og det er noe vi drar nytte av, også på Oasen, sier Solberg.